Kategoriler

Kalite Politikamız

 
GAFGAZ ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Olarak ;
En Önemli Sermayemiz, Bilgi ve İnsan Kaynağımızdır;
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. Yetenekli ve tecrübeli iş gücünün kariyer palanında cazibe merkezi olmak ve insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak ve gelişmelerine imkan tanımak, işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak Gafgaz Enerji' in kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.
Daima En İyi Olmak İlk Hedefimizdir;
Faaliyete başladığımız günden itibaren en iyi olmayı hedef seçmiş ve misyonumuzu daima bu hedefe yönelik işler başararak sürdürmek temel prensibimizdir.
Üstün İş Ahlakı ve Dürüst Çalışma İlkelerine Uymak Faaliyet Politikamızdır.
Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz.

 

Resim
X
Whatsapp
Mail Gönder
Telefon